НАЧАЛО

ЗА АПЕВАТА

КОНКУРСИ

ИЗДАНИЯ

АВТОРИ

ДАРЕНИЕ

x

       

 

Конкурси за апева

         
   

 

Фондация ВИА и издателство Светът в Промяна обявяват

Трети Национален Литературен Конкурс

БЪЛГАРСКА АПЕВА 2022

Целта на конкурса е да събере и предложи на българските читатели в Третата антология на българската апева най-хубавите апеви, създадени след появяването на предишната антология или непредлагани на предишните конкурси. В конкурсът може да участва всеки със свои собствени произведения на български език. Непълнолетни могат да участват със съгласие на родителите си.

Участниците могат да представят най-много 36 апеви или поеми, използващи формата на апевата, с общо не повече от 180 реда.

Срокът за представянето на произведенията е 15 март 2022, на адрес

apeva2022bg@apeva.art

Те трябва да бъдат включени в писмото. Прикачени файлове не се приемат.

За участието се заплаща 2 лева редакционна такса за всяка апева. Получилите диплома за успешно участие в предишните конкурси Българска апева имат право на три апеви без такса за всяка диплома. Право на една апева без такса има всеки нов участник. Плащането става с банков превод след потвърждение на редакцията, в посочения в него срок.

Всеки участник получава антологията на PDF и възможност да я получи отпечатана при компенсиране на печатната себестойност.


11 януари 2022 г.
 

   

 

 

 

© VVMA, 2022